Veel gestelde vragen

Wij zijn hier om u te helpen

ALGEMENE
VRAGEN

Waarom is het verstandiger om te kopen en verkopen via een makelaarskantoor en niet tussen particulieren onderling?

Voor ons zijn zowel kopers als verkopers een even belangrijke klant. Daarom zullen wij altijd tussen de verschillende partijen trachten te bemiddelen om tot een bevredigende en voor iedereen gunstige overeenkomst te komen.
In ons geval, als makelaars die gespecialiseerd zijn in dit soort transacties en lid zijn van de API (Vereniging van Makelaars op de Balearen), kunnen wij u voordelen en garanties bieden die een particulier u niet kan bieden. Naast begeleiding en advies bij het kiezen van het onroerend goed dat het beste bij uw behoeften past of hulp bij het verkrijgen van de juiste prijs voor uw onroerend goed, kunnen wij u ook juridisch en economisch advies geven.
Tevens kunnen wij deskundigen zoals advocaten, accountants of notarissen aanbevelen die ons vertrouwen genieten, en u veel tijd en moeite besparen (bezoeken, telefoontjes, papierwerk, enz.).
Kortom, het inschakelen van een makelaarskantoor geeft u meer zekerheid en zorgt voor een zorgeloos, probleemloos en stressvrij aan- of verkoopproces.

Is het beter om een reeds bestaand huis te kopen of om een nieuw huis te bouwen?

Het antwoord op deze vraag hangt af van elk individueel geval.
Bij Casal Mallorquí bieden we u beide mogelijkheden: een bestaand huis kopen of het helemaal naar uw eigen smaak laten bouwen.
Bij het kopen van een bestaand huis zijn er twee mogelijkheden: het huis waarin u geïnteresseerd bent is al bewoond geweest of het is een nieuwbouwwoning.
Over het algemeen is het kopen van een gloednieuw huis aantrekkelijker dan een tweedehands huis. De potentiële kopers zien er doorgaans tegen op om eventuele renovatiewerkzaamheden uit te voeren om het huis aan hun eigen behoeften aan te passen of om bepaalde delen van het huis te saneren.
In sommige gevallen kan het echter raadzamer zijn om te renoveren. Dit is het geval voor die gebieden op Mallorca waar de maximum vierkante meters voor nieuwe constructies onlangs zijn gereduceerd. De renovatie in deze gevallen betekent dat reeds bestaande vierkante meters in het oude huis kunnen worden benut.
Hetzelfde geldt voor de huizen die gelegen zijn op een locatie en die wegens hun uitzonderlijke kenmerken (uitzicht, ligging, nabijheid van dorpen, steden of bezienswaardigheden) bijna niet te vinden zijn. Het voordeel van het verbouwen van een huis is dat het volledig naar uw smaak zal zijn, dat de waarde van het pand zal stijgen en dat het huis precies daar is waar u het wilt hebben.
Daarentegen is het bouwen van een nieuw huis de beste optie als uw wensen of voorkeuren zeer uitgesproken zijn. In dit geval is het ingewikkelder om een reeds bestaand huis te vinden die voor 100% aan uw persoonlijke voorkeuren en eisen voldoet, en de verbouwing zeker duurder zal zijn dan het bouwen van een nieuw huis.
Om tot een weloverwogen besluit te komen is het van essentieel belang een analyse te maken van verschillende factoren zoals budget, locatie of prijs-kwaliteitverhouding, rekening houdend met de verschillende opties en de voor- en nadelen van elk daarvan. In ieder geval is onze beste aanbeveling om u te laten adviseren door een makelaar, zoals Casal Mallorquí, die advies kan geven over wat in uw specifieke geval het beste voor u is.

Wat is de eerste stap om te beginnen met het zoeken naar een huis op Mallorca?

Het kopen van een huis is een van de belangrijkste transacties in iemands leven, dus het is geen keuze die lichtvaardig moet worden opgevat.
Allereerst is het heel belangrijk om vast te stellen wat voor u de ideale locatie van het huis zou zijn, welk budget u hebt en wat uw behoeften en wensen zijn.
Wat verwacht u van uw nieuwe huis? Wat wilt u dat het heeft? Er is een belangrijk verschil tussen de twee vragen. De eerste vraag heeft betrekking op alles waar u niet zonder kunt. De tweede heeft betrekking op al die eisen waaraan het huis weliswaar moet voldoen, maar die niet essentieel zijn.
De eerste stap is ongetwijfeld een analyse van de markt om te weten welke kansen en mogelijkheden deze biedt. Wanneer u deze analyse uitvoert, kan een makelaar u adviseren, zodat u toegang krijgt tot een breder aanbod en meer zekerheid krijgt over de kenmerken van het onroerend goed aanbod. Kortom, een makelaar kan de aankoop een veiliger proces voor u maken.

als u wilt 
kopen

Welke stappen moet ik ondernemen als ik besluit een huis te kopen op Mallorca?

Aangezien het om een belangrijke investering gaat, moet u, voordat u een huis op Mallorca koopt, rekening houden met enkele essentiële aspecten van het onroerend goed dat u wilt kopen.
In de eerste plaats moet een certificaat van het eigendom aangevraagd worden bij het Register, zodat we precies weten:

  • Als het onroerend goed in kwestie een last heeft, zoals een erfdienstbaarheid.
  • Als het onroerend goed is getroffen door een embargo of zelfs een hypotheek.
  • Als het onroerend goed is verhuurd en, in dit geval, om te weten of het mogelijk is om de huurovereenkomst te beëindigen of dat, integendeel, de huurder een voorkooprecht heeft.

Het belangrijkste is dat de certificering van de finca ons vertelt wie de eigenaar is.
Ten tweede moet de legaliteit van het onroerend goed en van alle onderdelen ervan worden gecontroleerd. Dit houdt in dat wordt nagegaan of geen enkel deel van het onroerend goed illegaal is gebouwd of dat er zelfs geen onregelmatigheden inzake stedenbouw zijn. Om dit te controleren, kunnen alle vergunningen en licenties worden aangevraagd bij het desbetreffende gemeentehuis. Ook moet worden nagegaan of de woning is voorzien van elektriciteit en water, een energiecertificaat en een bewoonbaarheidscertificaat.
Aangezien de aankoop van een onroerend goed gewoonlijk een lang proces is dat enkele weken tot enkele maanden kan duren, is het gebruikelijk dat de derde stap bestaat in de ondertekening van een privé-koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper als garantie dat de verkoop doorgang zal vinden. In dit optie tot koop contract, betaalt de koper een vooraf overeengekomen bedrag aan de verkoper. Dit bedrag is gewoonlijk 10% van de totale verkoopprijs.
Nadat alle nodige documentatie is gecontroleerd en de koopoptie is ondertekend (indien het contract is gesloten), wordt het definitieve koopcontract opgesteld. De laatste stappen zijn de ondertekening van de openbare verkoopakte ten overstaan van een notaris en de inschrijving van het onroerend goed in het kadaster.

Het kopen van een woning in Spanje verschilt van het kopen van een woning in andere Europese landen. Bij Casal Mallorquí zullen we u van begin tot eind bijstaan om u te verzekeren van een goed georganiseerd koopproces in Spanje.

Welke kosten moet ik betalen als ik een huis koop?

Het eerste wat u moet weten is dat deze kosten verschillend zullen zijn als u een nieuw gebouwd huis of een tweedehands huis wilt kopen.
Als het een nieuw onroerend goed is, moet u 10% BTW betalen aan de verkoper/ontwikkelaar. Daarnaast moet u ook het zegelrecht (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados – IAJD) betalen, dat 1,5% van de aankoopprijs bedraagt.
Als het onroerend goed niet nieuw gebouwd is, zult u de ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) moeten betalen. Deze belasting kan variëren tussen 8 en 11% van de prijs van het onroerend goed en moet binnen 30 dagen na ondertekening van de akte worden betaald aan het belastingkantoor van de desbetreffende autonome regio.

8 % tot 400 000 €
9 % tussen 400 000,01 € y 600 000 €
10 % tussen 600 000,01 € y 1 000 000 €
11 % boven de 1 000 000 €

Afgezien van deze kosten moeten bij elke openbare akte-transactie de notaris- en kadasterkosten worden opgeteld, die variëren tussen ongeveer 0,7% en 1,5% van de waarde van de koopprijs.
Maar maak u geen zorgen, want voordat u naar de notaris gaat, berekenen wij al deze kosten voor u.

Wat gebeurt er als de verkoper het koopoptiecontract annuleert?

Bij het opstellen van een koopoptiecontract is het gebruikelijk dat de toekomstige koper 10% van het totale bedrag van de verkoop als voorschot aan de verkoper betaalt. Hoewel dit percentage kan variëren, afhankelijk van wat is overeengekomen.
Elk contract is uniek, gepersonaliseerd en afgestemd op de koper en verkoper, zodat het percentage sterk kan verschillen van contract tot contract.
Indien de verkoper op een bepaald ogenblik besluit dat hij niet wil verkopen, moet hij 100% van het bedrag dat hij van de koper heeft ontvangen, terugbetalen. Bovendien moet hij u hetzelfde bedrag ter vergoeding voor de veroorzaakte schade en het veroorzaakte ongemak (tenzij anders is overeengekomen).
Indien het uiteindelijk de koper is die besluit niet te kopen, kan hij zich terugtrekken. Maar in dit geval heeft de verkoper het recht om de volledige aanbetaling voor eventuele schade te houden.

asl u wilt 
bouwen

Als ik besluit mijn huis te laten bouwen, hoe lang duurt dat dan?

De tijd varieert van ongeveer 1 jaar tot anderhalf jaar, afhankelijk van de vierkante meters van het huis.

Ook van invloed is de vraag of u een passiefhuis of een traditioneel huis wilt bouwen, aangezien de tijd die nodig is voor een passiefhuis korter kan zijn. Alvorens met de bouw te beginnen, wordt een planning gemaakt die nauwgezet wordt nageleefd. Zo hebt u vanaf het begin een idee van wanneer uw huis klaar zal zijn.

Als ik een passiefhuis bouw, moet ik het dan certificeren als Passivhaus?

Dat is niet noodzakelijk.

Wij kunnen uw huis bouwen als een Passiefhuis of volgens dezelfde Passivhaus bouwnormen, maar zonder het certificaat aan te vragen. Casal Mallorquí raadt echter aan om uw huis te laten certificeren door het Passivhaus Instituut, omdat, als u in de toekomst uw huis wilt verkopen, het Passivhaus certificaat meer waarde geeft aan uw huis.

Welk zijn de kosten van het Project Management?

Bij Casal Mallorquí worden de kosten van de dienst Project Management vastgesteld aan de hand van een percentage van de geraamde werkelijke kosten van de werkzaamheden. Zoals logisch is, varieert dit percentage naar gelang van de complexiteit van het project.

Alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen, wordt een raming van de kosten gemaakt en wordt, afhankelijk van deze raming, het percentage vastgelegd. Het percentage wordt altijd aan het begin overeengekomen en als aan het eind van het project het budget is verhoogd, zullen de kosten van de projectmanagementdienst niet veranderen.

Kan ik tijdens het project wijzigingen aanbrengen?

Ja, er zal tijd zijn om rond de tafel te gaan zitten en mogelijke veranderingen te bespreken, zolang deze veranderingen het volume en de oppervlakte van het huis niet veranderen.

Indien u iets wenst toe te voegen of te wijzigen, zullen wij u om een bijkomende offerte vragen en nadat wij uw schriftelijke goedkeuring hebben verkregen, het werk laten uitvoeren. Op die manier beschikt u altijd over actuele informatie over de voortgang van het bouwproces en uw kosten, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Zijn er referenties van andere klanten waar ik mee kan praten?

Wij geven u graag referenties van cliënten met wie wij in het verleden hebben samengewerkt.

Wie zal toezicht houden op mijn project?

Bij Casal Mallorquí, zal dezelfde persoon altijd toezicht houden op uw project. Onze directeur en projectmanager, de heer Martijn van der Kam, zal te allen tijde contact met u opnemen. Onze cliënten vertrouwen op hem als hun enige aanspreekpunt gedurende het gehele proces.

Elke week ontvangt u van hem een e-mailbericht waarin hij u informeert over de voortgang van de werkzaamheden. In dit verslag vindt u ook foto’s en andere relevante documentatie, zodat u kunt zien hoe uw project vordert.

Gedurende het gehele bouwproces zullen de facturen van de gecontracteerde bedrijven maandelijks worden opgemaakt, na controle door onze technisch architect. Hij zal degene zijn die het verrichte werk zal certificeren en controleren of alles op de bouw volgens afspraak is uitgevoerd.

als u wilt
verkopen

Welke makelaarskosten zijn verbonden aan de verkoop van mijn eigendom? Wanneer moet ik die betalen?

De makelaarskosten liggen gewoonlijk tussen 5 en 6% (plus BTW). In ons geval berekenen wij 5% (plus BTW) van de totale verkoopprijs.
De betaling aan het makelaarskantoor wordt verricht op het ogenblik van de verkoop van het onroerend goed voor een notaris, hetzij door middel van een bankcheque, hetzij door middel van een bankoverschrijving die dezelfde dag van overdracht wordt verricht.

Kan ik mijn huis bij meerdere makelaars tegelijk hebben of is exclusiviteit vereist?

Bij Casal Mallorquí passen we ons aan de klant en zijn behoeften aan, dus werken we met en zonder exclusiviteit.

Wij raden u echter altijd aan om voor één gesprekspartner te kiezen om te voorkomen dat de prijs van uw huis bij verschillende makelaars en digitale media zou kunnen variëren.
De door u gekozen persoon zal u op gezette tijden informeren over de situatie van uw onroerend goed en zal bovendien informatie hierover verstrekken aan verschillende makelaars en vastgoedpartners zonder dat u iets hoeft te doen.

Het is een wijdverbreide misvatting dat hoe meer makelaars uw onroerend goed te koop aanbieden, hoe groter de kans is dat het wordt verkocht. In werkelijkheid is het meestal het tegenovergestelde. Wanneer een huis op veel portaalsites wordt vermeld, is het moeilijk te controleren of alle gegevens en informatie up-to-date en correct zijn.

Wanneer een potentiële klant een bepaalde woning op verschillende vastgoedportalen vindt met verschillende prijzen en beschrijvingen, kan hij/zij zich wantrouwig voelen en de interesse in de woning verliezen.

Als ik eigenaar ben van een huis dat te koop staat, is het dan een goed idee dat ik aanwezig ben tijdens bezichtigingen?

Dit zal een sfeer scheppen waarin de aspirant-koper zich op zijn gemak voelt en vrij en natuurlijk kan handelen. In het ideale geval zijn alleen de kandidaat-koper en de makelaar aanwezig.

Als makelaars zorgen wij ervoor dat wij vóór de afspraak met de kandidaat-koper over alle nodige informatie beschikken om het bezoek aan uw woning in goede banen te leiden zonder dat u daarbij aanwezig hoeft te zijn.

Bovendien zijn wij bereid alle deugden en voordelen van uw onroerend goed onder de aandacht te brengen, om zo de verkoop efficiënter te laten verlopen en de geïnteresseerde te helpen zich voor te stellen er te wonen.

Zonder de aanwezigheid van de eigenaar voelt de aspirant-koper zich altijd vrijer om het huis te becommentariëren zonder druk van buitenaf. Dit is iets zeer positiefs dat hen voor de eventuele aankoop van het onroerend goed warm maakt.

NEEM
CONTACT OP

Nieuw veld

14 + 12 =