PROJECTMANAGEMENT

Wij bouwen uw huis op Mallorca en maken van het hele proces een unieke en lonende ervaring

WIJ DOORBREKEN
DE MYTHE

Wij maken een einde aan de valse veronderstelling dat het bouwen van een huis een uitputtende en stressvolle ervaring is.

Het is waar. Een huis bouwen is een complexe onderneming die iedereen kan overweldigen als u niet over de benodigde ondersteuning en kennis beschikt.

Bij een bouwproject spelen veel verschillende factoren een rol. En een goede coördinatie van al de betrokkenen is noodzakelijk om het project tot een goed einde te brengen.

Wanneer een huis wordt gebouwd zonder vooropgesteld plan of zonder de juiste kennis en mensen, kan het proces een nachtmerrie worden: een eindeloze bron van stress en problemen die tijd, energie en geld kosten.

Maar zo hoeft het voor u niet te gaan.

Stress en problemen kunnen worden vermeden door de planning, het beheer en de supervisie van het project te delegeren aan een projectmanager die deskundig is op het gebied van woningbouw.

Daarom bieden wij u een allesomvattende projectmanagement service, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken.

Bij Casal Mallorquí zorgen we voor alles en lossen we eventuele problemen op, zodat het proces van het bouwen van uw huis of vakantiehuis op Mallorca een boeiende en verrijkende ervaringwordt.

PROJECTMANAGEMENT

Wat is projectmanagement?

Wat zijn de voordelen?

Wat houdt het in?

Hoe ziet het proces eruit?

Wat is 
projectmanagement?

De beste strategie

Onze projectmanagement service is gebaseerd op de optimalisering van middelen en een strategisch omgang met tijd en geld om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van uw bouwproject op tijd en binnen budget worden gerealiseerd.

Net als een bekwaam schaakstrateeg die de beste strategie kiest door de stukken op het bord te verplaatsen, beheert, motiveert, superviseert en evalueert de projectmanager het werk van alle deelnemers aan het project.

Aannemers, metselaars, elektriciens, loodgieters, timmerlieden, enz., werken optimaal gecoördineerd, effectief en efficiënt, onder zijn directe supervisie.

Bovendien is de projectmanager de verbinding tussen het team dat op de bouwplaats werkt en u. Zo wordt hij uw stem en uw ogen gedurende het hele proces.

Van alle services die we bij Casal Mallorquí aanbieden, is het geen toeval dat onze klanten de voorkeur geven aan projectmanagement, omdat dit serviceconcept hen het meeste gemak en zorgeloosheid biedt.

GARANTIE VOOR VERTROUWEN EN ZORGELOOSHEID

Geniet van het gemak en de zorgeloosheid die u ervaart dankzij onze projectmanagement service

GARANTIE VAN EFFECTIVITEIT

Een service die problemen uit de weg ruimt

Als u overweegt een huis op Mallorca te bouwen, moet u weten dat u hoogstwaarschijnlijk geconfronteerd zult worden met obstakels:

Gebrek aan de nodige kennis van de bouw

Niet over de nodige tijd beschikken om de correcte controle van de werkzaamheden te kunnen uitoefenen

Gebrek aan de juiste contacten (notarissen, architecten, accountants, enz.)

Niet over een betrouwbaar team beschikken

Tenzij u in Spanje bent geboren of hier al lang woont, zult u ondervinden dat de manier van werken en de Spaanse bureaucratie sterk verschillen van die in uw eigen land. Taal is in deze gevallen bijna altijd een onoverkomelijke hindernis.

GARANTIE VOOR
SUCCES

Een service die uw droom waarmaakt

Alle bovengenoemde problemen leiden ertoe dat velen hun droom om hun eigen huis op Mallorca te bouwen opgeven.

Bij Casal Mallorquí willen we niet dat deze obstakels in de weg staan voor u en uw ideale huis op het eiland.

Als u ons het management van uw project toevertrouwt, zullen wij het hele verloop van het bouwproject voor u plannen, sturen en controleren door:

Het oplossen van alle problemen en obstakels

Het vereenvoudigen van het bouwproces van uw huis

Het garanderen van de hoogste kwaliteit en het naleven van deadlines en budgetten

U te ontlasten van de stress die het bouwen van een huis met zich mee kan brengen

BESPARINGEN · CONTROLE · OPLOSSINGEN

Wat zijn voor u de voordelen van projectmanagement?

Tijdsbesparing

De bouw van uw nieuwe huis zal uw leven niet in de war sturen. Dat is ons doel. Wij zorgen voor het papierwerk, onderhandelen met leveranciers, plannen en coördineren elke stap van uw project. Kortom, wij controleren het bouwproces te allen tijde voor u.

Geld besparen

Wanneer bij elke fase van het project verschillende bedrijven en werknemers betrokken zijn, verloopt alles trager en chaotischer. Dit resulteert vaak in “fouten”, “meer werkdagen” en “kostenoverschrijdingen”. Zowel onze projectmanager als onze technisch architect zullen persoonlijk toezicht houden op elk aspect van de bouw. Hierdoor worden fouten of coördinatieproblemen van het team tot een minimum beperkt en worden mogelijke afwijkingen van de oorspronkelijke begroting vermeden.

Directe oplossing van problemen en onvoorziene situaties

Onvoorziene situaties zijn een onderdeel van elke bouwplaats. Als professionals in de bouw zijn wij gewend om te gaan met onvoorziene problemen en om snel en efficiënt oplossingen te vinden. Voor uw geruststelling zullen wij eventuele problemen direct aanpakken.

Uitvoerige controle en toezicht

De technisch architect en de projectmanager voeren ter plaatse een constante controle en toezicht uit. Zij zullen erop toezien dat de kwaliteit van de materialen overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en dat alles volgens plan wordt gebouwd. Teneinde nauwlettend de vinger aan de pols te houden, zullen beiden wekelijks een vergadering op locatie houden met alle deelnemers om eventuele problemen op te lossen.

Voorstellen voor directe oplossingen

Soms komt het voor dat u op het laatste moment wijzigingen wilt aanbrengen die niet waren voorzien. Stelt u zich bijvoorbeeld voor dat u de plaats van de badkuip in de grote badkamer wilt veranderen of dat u toch een kleedkamer wilt die enkele meters groter is. De projectmanager zal dan de instructies geven aan het team ter plaatse en ervoor zorgen dat de nieuwe aanpassingen worden uitgevoerd zoals u wenst.

Doelstellingen realiseren

De projectmanager zorgt ervoor dat elk lid van het team te allen tijde weet wat hem te doen staat en dat alle korte- en langetermijndoelstellingen volgens de vastgestelde termijnen worden gehaald. Bovendien zal hij erop toezien dat de kwaliteit van de gebruikte materialen en de afwerkingen in overeenstemming zijn met die welke zijn vastgesteld.

Maar bovenal, stelt u zich voor…

Het gemak van:

 • Het genieten van de bouw van uw huis zonder stress en zonder de typische ongemakken die het bouwen van een huis met zich meebrengt.
 • Doorgaan met uw dagelijkse bezigheden zonder dat u uw gebruikelijke activiteiten, professionele verplichtingen, persoonlijke afspraken, enz. hoeft te verwaarlozen omdat u zich moet bezighouden met bureaucratische procedures of hoogstpersoonlijk toezicht moet houden op de werkzaamheden.
 • Het zaken doen met één contactpersoon en het vermijden van voortdurende uitwisseling van e-mails en telefoongesprekken met een groot aantal professionals, leveranciers en bedrijven.
 • Het volgen de vorderingen van de bouw van uw toekomstige woning met uw gezin vanaf uw computer of mobiele telefoon.
 • Het ontvangen van alle geraamde en geanalyseerde kosten met aanbevelingen en adviezen, zodat u gemakkelijk beslissingen kunt nemen.

De geruststelling dat:

 • Uw project in handen is van professionals die toonaangevend zijn in de sector.
 • De bouw van uw huis in handen is van een team van deskundigen die deze belangrijke taak met evenveel toewijding, zorg en inzet zullen uitvoeren als u dat zelf zou doen.
 • U een partner heeft die u begeleidt en adviseert, en te allen tijde voor ogen houdt wat het beste voor u is.
 • U regelmatig en gedetailleerde rapportage over de voortgang van het huis ontvangt.
 • De bedrijven die bij de bouw betrokken zijn over de nodige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering beschikken en de vereiste veiligheidsmaatregelen in acht worden gehouden.
 • U een team heeft die u kunt vertrouwen, die zich inzet voor de uitvoering van de werkzaamheden, ervoor zorgt dat de overeengekomen kwaliteiten worden nageleefd en de streefdata wordt gehaald.

BOUWMANAGEMENT · FORMALITEITEN  COMMUNICATIE

Wat houdt het in?

Objectief advies over alle aspecten van uw project

Transparante kosten- en kwaliteitscontroles

Vergelijking van offertes van verschillende bedrijven en leveranciers

Voortdurende rapportage over projectstatus en -voortgang

Vertegenwoordiging en begeleiding tegenover officiële instanties

Vertaling van offertes

Regelmatige vergaderingen op het bouwterrein tijdens de bouwfase

Advies over materiaalkeuze

Bouwplaatscontrole, coördinatie van en toezicht op de werkzaamheden

Procedures voor administratie en beheer van het terrein

HET RESULTAAT: UW DROOMHUIS

Laat u door onze projecten inspireren

“Het was Martijn, die met zijn projectmanagement het hele proces zo gemakkelijk en stressvrij voor ons heeft gemaakt”

 

We hebben contact opgenomen met Martin van der Kam om ons te helpen bij het vinden van een huis op Mallorca. Na verschillende bezichtigingen hebben we voor een perceel in Manacor gekozen. Het hele aankoopproces werd georganiseerd door Martin en verliep vlot.

Op voorstel van Martin werd de architect Juan Antonio Servera Vega ingeschakeld voor de planning. Wij zijn ook zeer tevreden over zijn diensten. De suggesties van Martin waren zeer nuttig bij het opzetten van de plattegronden. Na verschillende ontmoetingen met Martin en de architect werden onze ideeën gerealiseerd. Toen kwam de tijd van wachten op de vergunning. In die tijd verzamelde Martin offertes van bouwbedrijven, loodgieters, timmerlieden, elektriciens en hoveniers.

Alle offertes werden door Martin in het Duits vertaald en in overzichten gepresenteerd. De opgegeven prijzen werden vergeleken en tenslotte werden de opdrachten bevestigd. Tijdens de hele bouwfase was Martin telefonisch en tijdens bezoeken ter plaatse beschikbaar om ons advies en ondersteuning te geven.

Casal Mallorquí

Hij hield bij alle bouwvergaderingen rekening met onze belangen. Bij de keuze van de materialen (tegels, deuren, sanitair, keuken, enz.), kleuren, ontwerpen voor het exterieur, was Martin altijd onze contactpersoon en een grote hulp. Met onze gebrekkige talenkennis zouden we het zonder zijn steun niet gered hebben.

Hartelijk dank voor de energieke steun en hulp. Als we af en toe nog een klein probleempje hebben, is Martin altijd bereid om ons te helpen.

Gerd y Thea Steenblock

Neem
contact op

Nieuw veld

9 + 2 =