Wat vindt u in deze blogpost?

 

Uittreksel uit het register

Kadaster

Stedenbouwkundige situatie van het pand

Bewoonbaarheidscertificaat

Energie-efficiëntiecertificaat

Jaarlijkse gemeentebelasting

Als u uw huis op Mallorca wilt verkopen, moet u er voor zorgen dat u de documenten die hiervoor nodig zijn, bijtijds paraat heeft. Want: De verkoop van een huis is een complex proces en moet goed worden voorbereid. In dit blogbericht leggen we uit welke documenten u nodig heeft als u uw huis op Mallorca wilt verkopen.

 

Uittreksel uit het register

Een van de belangrijkste documenten is het uittreksel uit het register (registro de la propiedad). Hiermee kunt u aantonen dat u de eigenaar bent en of er sprake is van eventuele geregistreerde lasten zoals hypotheken, doorgangsrechten, huurders etc.

Kadaster

Het uittreksel uit het kadaster is ook belangrijk. Deze informatie is eenvoudig online te krijgen. Wat betreft de omvang van het perceel, de grenzen en andere feiten kan het zijn dat deze gegevens niet altijd overeenkomen met het register. Vooral bij landelijke percelen zijn er vaak verschillen in de vierkante meters en de eigendomsgrenzen. Daarom is het zinvol dat een topograaf een nauwkeurig plan opstelt om deze te bepalen en vast te leggen. Wanneer het onroerend goed wordt verkocht, moeten deze gegevens worden bijgewerkt, zodat het register en het kadaster met elkaar overeenkomen.

Stedenbouwkundige situatie van het pand

Een van de belangrijkste punten is informatie en documenten over de stedenbouwkundige situatie van het pand. De volgende documenten zijn onontbeerlijk: het certificaat van goedkeuring van de architect, het certificaat van goedkeuring van het gebouw door de gemeente; documenten met betrekking tot het basisproject (proyecto básico); documenten met betrekking tot de uitvoeringsplanning (proyecto de ejecución).

Als uw woning op Mallorca wat ouder is, u geen bouwvergunning van de architect en de gemeente heeft en u niet zeker weet of alle gebouwen legaal of geregistreerd zijn, kan een deskundig advies van een architect zeer nuttig zijn. Hij of zij kan bevestigen of het pand volledig in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van de betreffende autoriteiten is gebouwd. En als dat niet het geval is, wat zijn dan de mogelijkheden voor latere legalisatie. Het antwoord op de vraag of alles daadwerkelijk legaal is, kan bepalend zijn voor een aankoop. Als een latere legalisatie niet mogelijk is, is het zinvol om een certificaat (certificado de no infracción urbanística) aan te vragen bij de gemeente, waar u kunt bewijzen dat er geen procedure tegen uw eigendommen loopt vanwege overtredingen van de stedenbouwkundige voorschriften.

Er kan een probleem ontstaan als u de documenten van de architect en de gemeente heeft van de bouwinspectie, maar dat de werkelijke staat niet overeenkomt met het destijds goedgekeurde bouwproject. Dit betekent dat er na de bouwinspectie wijzigingen zijn aangebracht aan het gebouw die ten tijde van de oplevering nog niet bestonden. Dit kan problematisch zijn voor de verkooponderhandelingen. Want als de verkoper in het contract bevestigt dat de huidige toestand van het onroerend goed overeenkomt met alle vergunningen en later blijkt dat dit niet het geval is, dan kan het verkoopcontract worden ontbonden.

Bewoonbaarheidscertificaat

Iedereen die zijn huis verkoopt of verhuurt moet een kopie van een geldig bewoningscertificaat (cédula de habitabilidad) voorleggen. Als dit ontbreekt, moet dit duidelijk in het contract of de akte worden vermeld. U heeft ook een bewoningscertificaat (cédula de habitabilidad) nodig voor contracten met verschillende nutsbedrijven, bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water of telecommunicatie, en last but not least, als u uw woning officieel wilt laten registreren voor vakantie verhuur.

Energie-efficiëntiecertificaat

Sinds 2013 heeft u bij de verkoop van uw woning een energie-efficiëntiecertificaat nodig, dat u moet laten opstellen door een geautoriseerde ingenieur of architect.

Jaarlijkse gemeentebelasting

U moet ook de volgende documenten bij de hand hebben als u uw huis in Mallorca wilt verkopen: Bewijs van de aan de gemeente betaalde onroerend goed belasting (IBI: impuesto sobre bienes inmuebles) en bewijs van de betaalde bijdrage voor afval en de laatste rekeningen voor water, elektriciteit, gas, etc.

Zoals u kunt zien, wordt de verkoop van uw eigendom geassocieerd met bureaucratie. Als u overweegt uw huis of appartement te verkopen, moet u vroeg beginnen met het verzamelen van uw bestaande documenten en het aanvragen van ontbrekende documenten. Want als een koper eenmaal in zicht is en er nog belangrijke documenten ontbreken, kan het gebeuren dat de aspirant-koper zijn interesse verliest en de verkoop niet door gaat.

Heeft u nog vragen over de documenten die u nodig heeft om uw huis in Mallorca te verkopen? Neem dan contact op met ons makelaarskantoor Casal Mallorquí in Manacor. We zullen u graag helpen.