Wat vindt u in deze blogpost?

 

Uittreksel register 

Kadaster

Onderzoek juridisch onroerend goed

Nieuwe projecten en nieuwbouw

Spaans kustrecht

Eigendomscommunities

Onroerende goederen en belastingen

Advocaat

Hoe koop ik een huis op Mallorca? Wilt u van Mallorca uw tweede thuis maken en wilt u een woning kopen op Mallorca? In dit blogbericht leggen we uit wat u kunt verwachten, waar u op moet letten en wat u moet doen als u een huis op Mallorca wilt kopen:

 

UITTREKSEL REGISTER

Het belangrijkste document is het uittreksel van het register, omdat je uiteindelijk koopt wat er in het uittreksel van het register is vastgelegd. Neem hiervoor contact op met het register dat verantwoordelijk is voor de gemeente waar u het huis wilt kopen. Voordat u het contract ondertekent, moet u een recent uittreksel hebben en het volgende moet worden gecontroleerd:

– Wie zijn de eigenaren en hoe zijn eigendomsverhoudingen

– Het onroerend goed is in overeenstemming met wat is ingeschreven in het register. Hier kunt u lezen hoeveel vierkante meter het huis en het perceel hebben en wie uw buren zijn.

– De woning is vrij van schulden en schulden, dus er is geen hypotheek of belasting te betalen. Als dit het geval is, moet dit vóór de verkoop worden opgelost.

– Er zijn geen huurcontracten geregistreerd

– Geregistreerd recht van overgang (servidumbre de paso)

Na ondertekening van de koopakte van het onroerend goed bij de notaris, moet u de koopakte laten inschrijven bij het register zodat u als eigenaar geregistreerd wordt. De registratie duurt gemiddeld één tot twee maanden. Een kopie van de koopakte wordt meestal door de notaris rechtstreeks naar het voor u verantwoordelijke register gestuurd. In de tussentijd wordt een aantekening gemaakt dat dit onroerend goed is verkocht zodat het niet kan worden doorverkocht.

KADASTER

Ook belangrijk voor u is het kadaster, dat u aanvullende informatie geeft over het onroerend goed. Hier moet worden opgemerkt dat de informatie over eigendomsgrenzen en aantal vierkante meters vaak niet actueel of volledig is. Het is belangrijk dat aan de notaris de juiste informatie wordt verstrekt, zodat de gegevens kunnen worden bijgewerkt in het kadaster en in het register. Op basis van de kadastrale informatie wordt de belasting van uw eigendom door de Spaanse belastingdienst uitgevoerd. Dit is de zogenaamde IBI (Impuesto de bienes inmuebles = gemeentebelasting).

ONDERZOEK JURIDISCH ONROEREND GOED

Wat u koopt, moet ook worden goedgekeurd of op zijn minst geregistreerd in het kadaster. Dit brengt ons bij de legale situatie van het onroerend goed. Er moet worden gecontroleerd of alle goedkeuringen of vergunningen bestaan ​​voor de actuele staat van het huis, dat wil zeggen voor de staat waarin het onroerend goed zich bevindt op het moment van aankoop. Dit is vooral belangrijk bij het kopen van nieuwe gebouwen of als u rechtstreeks bij een projectontwikkelaar op Mallorca koopt. De informatie is verkrijgbaar bij het verantwoordelijke stadhuis. U moet vooral voorzichtig zijn als u geïnteresseerd bent in een object dat zich in landelijke gebieden bevindt (suelo rústico). In het geval van onroerend goed dat wordt gebruikt voor residentiële doeleinden, moeten de bijbehorende vergunningen hier worden gecontroleerd door het stadhuis en de eilandraad (Consell insulair) zodat er later geen onaangename verrassingen zijn.

NIEUWE PROJECTEN EN NIEUWBOUW

Op Mallorca wordt nog veel gebouwd, ook door projectontwikkelaars. Dus misschien bent u geïnteresseerd in een vastgoed op het eiland dat nog niet is voltooid of nog moet worden gebouwd en u wilt rechtstreeks bij de projectontwikkelaar kopen. In dit geval moet u ervoor zorgen dat de projectontwikkelaar u de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering (“seguro-decenal”) verstrekt, die aansprakelijk is voor bouwfouten tot tien jaar na de bouwinspectie van de architect. U moet deze verzekeringsdocumenten noodzakelijkerwijs naast de andere documenten ontvangen.

De ontwikkelaar is ook verplicht om uw aanbetalingen te verzekeren, die u zult doen naar mate van de voortgang van de bouw. Deze verzekering moet expliciet alleen over uw eigendom worden verstrekt en heeft mogelijk geen gevolgen voor het gehele complex. Als u verdere aanbetalingen doet, afhankelijk van de voortgang van de bouw, moet hier een aparte rekening voor zijn. Nadat het huis is gebouwd en af is, moet de bouwacceptatie (final de obra) worden ondertekend door de verantwoordelijke architect. Daarna moet bij de notaris het huis worden aangemeld (declaración de obra nueva) voordat de verkoop en overdracht plaatsvindt. Na de overdracht wordt het huis ingeschreven bij het register.

SPAANS KUSTRECHT

Wonen aan zee: dat is de droom van elke huiseigenaar. Als u een woning aan de kust wilt kopen, moet worden uitgesloten dat uw huis wordt beïnvloed door de Spaanse kustrecht, die in 1988 werd aangenomen. De wet verankert een zogenaamd openbaar kustgebied dat op 10 meter afstand van de zee ligt. Het huis mag zich niet binnen deze 10 meter grens bevinden.

EIGENDOMSCOMMUNITIES

Bent u geïnteresseerd in een woning op Mallorca in bijvoorbeeld een flatgebouw? Dit is een speciaal geval en er zijn bepaalde wettelijke vereisten. Het is belangrijk dat u vóór de aankoop de ‘wetten’ van de eigenaarsgemeenschap, de statuten, ziet. Dit omvat bijvoorbeeld welke regels u in acht moet houden (tijden van zwembadgebruik, leasing aan derden, gedragsregels in de tuin, etc.)

ONROERENDE GOEDEREN EN BELASTINGEN

Voordat de koopakte bij de notaris plaats vindt, wordt meestal het zogenaamde koopoptiecontract gesloten, dat door een advocaat wordt opgemaakt. Het is een privécontract, met een aanbetaling van 10 procent van de aankoopprijs.

Verkopers en kopers komen dan overeen, wanneer de notariële akte wordt ondertekend, meestal binnen 2 tot 3 maanden. Dan eerst wordt de volledige koopsom betaald van het onroerend goed, dat vervolgens aan u wordt “overhandigd”.

Na de aankoop van het huis moet de onroerendgoedbelasting worden betaald. Er is een verschil tussen een eerste aankoop (nieuwbouw) of een bestaand onroerend goed, dat al een of meer eigenaren had. In het geval van een nieuwbouwobject wordt de btw (IVA: impuesto sobre el valor añadido) van 10% tegelijk met de aankoopprijs aan de verkoper betaald. Hier komt nog het zegelrecht (impuestos sobre actos juridicos documentados) bij van 1,2 procent van der verkoopprijs. Deze wordt ook door de koper betaald.

In het geval van een gebruikt eigendom is een overdrachtsbelasting (ITP: Impuesto sobre transmissions patrimoniales) verschuldigd, die momenteel tussen 8 en 11 procent ligt.

8% tot 400.000 €

9% tussen 400.000,01 € en 600.000 €

10% tussen 600.000,01 € en 1.000.000 €

11% meer dan € 1.000.000

De overdrachtsbelasting moet binnen 30 dagen na de aankoop aan de belastingdienst worden betaald.

ADVOCAAT

Laat u begeleiden en adviseren door een advocaat die gespecialiseerd is in onroerend goedrecht. De advocaat beschermt alleen uw persoonlijke belangen en is niet geïnteresseerd in een snelle sluiting van het contract, noch hoeft hij te bemiddelen tussen de twee partijen (koper en verkoper). De taak van de advocaat is om alle benodigde documenten te controleren en mogelijke valkuilen te vermijden voordat u over gaat tot het kopen van uw huis op Mallorca

Heeft u nog verdere vragen over het kopen van een huis op Mallorca? Neem dan contact op met ons vastgoedkantoor Casal Mallorquí in Manacor. We helpen u graag verder.